Een incasso starten

Als de betaling, nadat u uw leden vriendelijk doch dringend hebt verzocht om te betalen, uitblijft dient u de openstaande rekening in bij CSG-incasso in.

Wij zullen uw lid via verschillende kanalen benaderen en verzoeken het lid het openstaande bedrag te betalen. Wij verhogen deze rekening met de wettelijk bepaalde incassokosten, op het moment dat dat is toegestaan. Het lid krijgt de mogelijkheid om het bedrag volledig te betalen of met ons een betalingsregeling af te spreken.

Ons incassoproces kan worden opgedeeld in 3 fases:

  1. Minnelijke incasso, uitgevoerd door CSG-incasso
  2. Inschakelen deurwaarder
  3. Dagvaarden en vonnis halen

Met name voor de fases 2 en 3 is het zeer belangrijk dat de getekende inschrijfformulieren juist zijn en voor ons beschikbaar zijn. Dit zijn tevens de fases die het meest helpen alsnog het openstaande bedrag betaald te krijgen.

Wij controleren kosteloos of de beschikbare informatie voldoende is en stellen dan gezamenlijk het totale proces van de incasso op. Indien u twijfelt aan de kwaliteit van uw documenten, neemt u dan direct contact op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Het is mogelijk om een incasso te starten voor zowel consumenten die recent in achterstand zijn gekomen, als ook voor openstaande rekeningen die al langer liggen en nog steeds onbetaald zijn.