De kwaliteit van inschrijfmethodes en overige documenten

Als uw inschrijfproces onjuist is of de Algemene Voorwaarden voldoen niet, wordt een incasso traject een stuk complexer met mogelijk verlaagde of helemaal geen betaling.

Voor een gedegen incasso traject is gedegen papierwerk nodig, zeker indien wij tot dagvaarding over moeten gaan.

Als uw inschrijfproces onjuist is of de Algemene Voorwaarden voldoen niet, wordt dat traject een stuk complexer met mogelijk verlaagde of helemaal geen betaling.

U kunt bij CSG-incasso een abonnement afsluiten waarin wij de kwaliteit van uw inschrijfmethodes en -documenten en de Algemene Voorwaarden waarborgen.

Een verandering in de wet zal direct met u worden besproken en de nodige documenten zullen worden aangepast. Op die wijze weet u altijd zeker dat u met uw clubmanagement volledig voldoet aan de wettelijke eisen van dat moment.

Bij inschrijving voor deze dienst worden ook direct uw Algemene Voorwaarden en inschrijfproces getoetst en indien nodig, aangepast.