Een lid behouden

In een incasso traject gaat het vaak niet alleen over het innen van de achterstanden, maar is het net zo belangrijk een lid te behouden dan wel te overtuigen weer te gaan sporten.

Een lid behouden, dan wel te overtuigen weer te gaan sporten, ook daarbij kan CSG-incasso helpen.

Met onze rentree dienst gaan wij, op basis van vooraf gemaakte afspraken met u, in gesprek met het lid en spreken voor de achterstand een betalingsregeling af.

In dit gesprek proberen wij ook om het lid weer betalend lid te laten worden van uw sportschool of sportvereniging.

Vaak is er een reden waarom de achterstand is ontstaan en door een luisterend oor te bieden, zorgen wij voor een beter betaalgedrag en dragen we bij aan het in standhouden van het ledenaantal.

Contact opnemen